Karta kursu

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Cena:
130,00
Data rozpoczęcia:
21-05-2024
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
Wymagania stawiane kandydatom:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Program kursu:

Kurs obejmuje 8 godzin zajęć teoretycznych.

Czas trwania: 1-2 dni. Zajęcia realizowane są w dni powszednie od godz. 16:00. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość realizacji seminarium w godzinach rannych (grupa musi liczyć min. 8-10 osób).

Informacje dodatkowe:

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia.

Egzamin przeprowadza się w formie testu, na podstawie opracowanego przez organizatora zestawu, zawierającego minimum 20 pytań. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi.

Czas trwania egzaminu – 45 minut.

Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej.Zapisz się

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu.