Karta kursu

Wizażysta
Cena:
3000,00
Data rozpoczęcia:
18-05-2024
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne przyuczenie do wykonywania zawodu oraz przygotowanie do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie wizażysta.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • Ukończone 18 lat
 • świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie lek. Med. Pracy o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie
Program kursu:

Kurs obejmuje 160 godz., w tym:

 • 60 godz. zajęć teoretycznych
 • 120 godz. zajęć praktycznych

Kurs trwa ok. 1 miesiąca. Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku (ewentualnie weekendy) w godzinach 16:00-19:00 (weekendy od 09:00-15:00)

Informacje dodatkowe:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w OKZ ul. Norweska 12a.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym przed Komisją powołaną przez organizatora po którym absolwent otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem MEN.

Następnie absolwent przystępuje do egzaminu przed Komisją Izby Rzemieślniczej w Szczecinie, po którym otrzymuje świadectwo czeladnicze w zawodzie wizażysta oraz EuroPass.

Cena kursu nie obejmuje kosztów egzaminu.Zapisz się

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu.