Karta kursu

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Cena katalogowa:
250,00
Co nas wyróżnia:
  • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
  • wysoka zdawalność egzaminów,
  • 75 lat doświadczenia,
  • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
  • rzetelna realizacja programu kursu,
  • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • ubezpieczenie NNW,
  • możliwość płatności za kurs w ratach*,
  • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Przygotowanie wyznaczonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:
  •  brak.
Program kursu:

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć.

Czas trwania zajęć- do ustalenia. Zajęcia realizowane są w dni powszednie w godzinach 16:00 - 20:00.

Informacje dodatkowe:

Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbywa się na podstawie egzaminów cząstkowych (ustnych i praktycznych).

Kurs kończy się na podstawie zaliczeń cząstkowych przedmiotów. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z Rozp. MEN.

275
Nejbliższe planowane edycje kursu:
Nazwa edycjiPlanowany termin rozpoczęciaSzczegóły

Jestem zainteresowany/a. Proszę o kontakt.