Karta kursu

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Cena katalogowa:
600,00
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawne II WJO). Uzyska uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli lpg w wózkach zasilanych gazem.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat,
 • ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjalnej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu/uczestnictwa w kursie wystawione przez lekarza medycyny pracy.
Program kursu:

Kurs realizowany według programu szkoleniowego zatwierdzonego przez UDT w Warszawie.

Kurs obejmuje 49 godzin, w tym:

 • 34 godziny zajęć teoretycznych,
 • 15 godzin zajęć praktycznych / na 1 osobę.

Kurs trwa ok. 1 miesiąca, 2-3 x w tyg., w godzinach 16:00-20:00

Informacje dodatkowe:

Praktyczna nauka jazdy realizowana jest na wózkach jezdniowych podnośnikowych w grupach max. 3 osobowych. Czas szkolenia praktycznego dla grupy 3 osobowej jest liczony jednocześnie dla wszystkich 3 uczestników, pod warunkiem, że osoby aktualnie nie jeżdżące wózkiem obserwują wykonywane manewry, odnotowując błędy popełniane przez osobę, która aktualnie wykonuje ćwiczenia.

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie. Koszt egzaminu nie jest ujęty w cenie kursu.

Nejbliższe planowane edycje kursu:
Nazwa edycjiPlanowany termin rozpoczęciaSzczegóły

Jestem zainteresowany/a. Proszę o kontakt.