Karta kursu

Specjalista do spraw kadr i płac z Programem Płatnik
Cena:
2500,00
Data rozpoczęcia:
22-04-2024
Co nas wyróżnia:
  • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
  • wysoka zdawalność egzaminów,
  • 75 lat doświadczenia,
  • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
  • rzetelna realizacja programu kursu,
  • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • ubezpieczenie NNW,
  • możliwość płatności za kurs w ratach*,
  • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy przydatnej dla każdego przedsiębiorcy zatrudniającego osoby w ramach umów o pracę ora wypłacających wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników przez pracodawcę – płatnika. Na kursie omówione zostaną obowiązki, które spełnić musi pracodawca zatrudniając pracowników oraz wypłacając należności z tytułu osobiście świadczonej działalności przez osoby fizyczne w ramach umów cywilno prawnych z zakresu naliczania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wymagania stawiane kandydatom:
  • ukończenie 18 lat
Program kursu:

Kurs obejmuje 60 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych.

Czas trwania 12 spotkań Zajęcia realizowane są w dni powszednie od godz, 16:00 – 20.00 (1-2 razy w tygodniu)

Informacje dodatkowe:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z Rozp. MEN.Zapisz się

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu.