Karta kursu

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Cena:
1400,00
Data rozpoczęcia:
08-05-2024
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawne II WJO). Uzyska uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli lpg w wózkach zasilanych gazem.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu/uczestnictwa w kursie wystawione przez lekarza medycyny pracy.

 

W przypadku prowadzenia zajęć online:

Warunki techniczne dla osób uczestniczących w zajęciach teoretycznych zdalnie (online): urządzenie multimedialne (komputer, smartfon lub tablet) wyposażone w kamerkę internetową, mikrofon i głośniki (zalecana możliwość podłączenia słuchawek) połączone z Internetem stabilnym łączem o minimalnej prędkości 8 Mb/s / 1 Mb/s (pobieranie / wysyłanie).

Program kursu:

Kurs realizowany według programu szkoleniowego zatwierdzonego przez UDT w Warszawie.

Kurs obejmuje 40 godzin, w tym:

 • 25 godziny zajęć teoretycznych,
 • 15 godzin zajęć praktycznych / na grupę 3 osobową.
 • Egzamin UDT (wliczony w cenę)

Kurs trwa ok. 2-3 tygodni zaj. teoretyczne 5 spotkań w godz. 16.00 -.19.00., zaj. praktyczne 4-5 spotkań – umawiane indywidualnie z instruktorem.

Zajęcia odbywaja się w CKZ w Stargardzie ul. Bema 6 (wjazd na parking od ulicy Spokojnej)

Informacje dodatkowe:

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego ze Szczecina. Egzamin odbywa się w CKZ Stargard.Zapisz się

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu.