Karta kursu

Eksploatacja / dozór urządzeń elektroenergetycznych E1, D1
Cena:
990,00
Data rozpoczęcia:
05-12-2022
Co nas wyróżnia:
  • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
  • wysoka zdawalność egzaminów,
  • 75 lat doświadczenia,
  • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
  • rzetelna realizacja programu kursu,
  • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • ubezpieczenie NNW,
  • możliwość płatności za kurs w ratach*,
  • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Zapoznanie osób „dozoru” i „eksploatacji” zajmujących się eksploatacją elektroenergetycznych: urządzeń, instalacji i sieci w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu z problematyką wymagań kwalifikacyjnych oraz trybem stwierdzania kwalifikacji dodatkowych: „D” i „E” od zmiany w tym zakresie wprowadzonych od 20.06.2004r. z późniejszymi zmianami.

W zakresie prac kontrolno - pomiarowych obowiązuje odrębny, poszerzony zakres szkolenia, objęty odrębnym programem.

Ponadto kursant otrzymuje materiały szkoleniowe niezbędne do samokształcenia.

Wymagania stawiane kandydatom:
  • ukończenie 18 lat
Program kursu:

Kurs obejmuje 28 godz. zajęć teoretycznych.

Czas trwania 5-6 spotkań . Zajęcia realizowane są w dni powszednie od godz, 16:00 – 18.30

Informacje dodatkowe:

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z Rozp. MEN. Po kursie, absolwent przystępuje do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Paliwowo-Energetyczną w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego „E” lub „D”, „E” lub „D”, gr.2 lub gr.3.Zapisz się

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu.