Karta kursu

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
Cena:
250,00
Data rozpoczęcia:
28-06-2024
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Wymagania stawiane kandydatom:

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
 • pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,
 • innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Program kursu:

Kurs obejmuje 8 godzin zajęć teoretycznych.

Harmonogram spotkań ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb zainteresowanego.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia.

Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej.Zapisz się

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu.