Karta kursu

Pełna księgowość w teorii i praktyce
Cena katalogowa:
2900,00
Co nas wyróżnia:
  • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
  • wysoka zdawalność egzaminów,
  • 75 lat doświadczenia,
  • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
  • rzetelna realizacja programu kursu,
  • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • ubezpieczenie NNW,
  • możliwość płatności za kurs w ratach*,
  • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiska finansowo –księgowych poprzez przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych, jak również opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w oparciu o pakiet REWIZOR.

Wymagania stawiane kandydatom:

ukończenie 18 lat

Program kursu:

Kurs obejmuje 70 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych.

Czas trwania 14 spotkań Zajęcia realizowane są w dni powszednie od godz, 16:00 – 20.00 (1-2 razy w tygodniu).

Informacje dodatkowe:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z Rozp. MEN.

289
Nejbliższe planowane edycje kursu:
Nazwa edycjiPlanowany termin rozpoczęciaSzczegóły