Karta kursu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Cena katalogowa:
1000,00
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

 1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  1. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub
  2. świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  1. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub
  2. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  3. świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 3. dyplom ukończenia studiów:
  1. na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Ponadto w pracy instruktora pnz przydatne będą takie cechy psychofizyczne jak:

 • zainteresowania dydaktyczne i społeczne,
 • zdolności organizacyjne,
 • odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, spostrzegawczość,
 • dobra pamięć wzrokowa i faktograficzna,
 • umiejętność samodzielnego myślenia i działania,
 • umiejętność pracy z młodzieżą.

Warunki techniczne dla osób uczestniczących w zajęciach teoretycznych zdalnie (online): urządzenie multimedialne (komputer, smartfon lub tablet) wyposażone w kamerkę internetową, mikrofon i głośniki (zalecana możliwość podłączenia słuchawek) połączone z Internetem stabilnym łączem o minimalnej prędkości 8 Mb/s / 1 Mb/s (pobieranie / wysyłanie).

Program kursu:

Kurs obejmuje 48 godziny, w tym:

 • 40 godziny zajęć teoretycznych
 • 8 godzin zajęć praktycznych – umiejętności dydaktyczne

Kurs trwa ok. 1 miesiąca. Zajęcia realizowane są w piątki w godz. 16:00-20:00 oraz soboty lub/i niedziele w godz. 8:00-14:35.

Informacje dodatkowe:

Program szkolenia zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

Kurs kończy się egzaminem. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Istnieje możliwość zrealizowania zajęć teoretycznych w formie online (zdalnie) za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Nejbliższe planowane edycje kursu:
Nazwa edycjiPlanowany termin rozpoczęciaSzczegóły
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (21/04/2023) 21.04.2023 Zapisz się