Karta kursu

Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Cena katalogowa:
200,00
Co nas wyróżnia:
  • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
  • wysoka zdawalność egzaminów,
  • 75 lat doświadczenia,
  • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
  • rzetelna realizacja programu kursu,
  • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • ubezpieczenie NNW,
  • możliwość płatności za kurs w ratach*,
  • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Doskonalenie wiedzy z przepisów prawnych dotyczących zadań i obowiązków podmiotów prowadzących działalność kantorową, wynikających z ustawy oraz nabycie wiedzy w zakresie przepisów regulujących prowadzenie rejestrów identyfikacji klienta i zasad przekazywania informacji do GIIF, jak również nabycie wiedzy z zakresu rozpoznawania i typowania transakcji podejrzanych.

Wymagania stawiane kandydatom:
  • brak.
Program kursu:

Kurs obejmuje 4 godziny zajęć.

Zajęcia realizowane są w dni powszednie w godzinach 16:00 - 20:00.

Informacje dodatkowe:

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z Rozp. MEN

45
Nejbliższe planowane edycje kursu:
Nazwa edycjiPlanowany termin rozpoczęciaSzczegóły

Jestem zainteresowany/a. Proszę o kontakt.