Karta kursu

Dekorator technik ozdobnych
Cena katalogowa:
1200,00
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania prac związanych z wykończeniem wnętrz w różnych technikach dekoratorskich dla materiałów cienkowarstwowych.

Kurs przygotowuje do uzyskania kompetencji zawodowych potwierdzonych certyfikatem Krajowego Centrum Akredytacji (KCA).

Wymagania stawiane kandydatom:

Szkolenie jest kierowane do:

 • osób chcących zdobyć nowe umiejętności oraz wiedzę z zakresu wykonywania dekoracyjnych powłok cienkowarstwowych
 • pracowników zainteresowanych poszerzaniem swoich kwalifikacji zawodowych
Program kursu:

Kurs obejmuje 24 godziny, w tym:

 • 8 godzin zajęć teoretycznych,
 • 16 godzin zajęć praktycznych.

Program szkolenia obejmuje swoim zakresem zagadnienia dotyczące:

 • materiałów stosowanych w dekoracyjnym wykończeniu wnętrz
 • narzędzi potrzebnych do wykonywania prac
 • posługiwanie się narzędziami i BHP
 • przygotowania miejsca pracy i oceny podłoża
 • techniki wykonywania powłok dekoracyjnych (nauka praktyczna)
 • komunikacji z inwestorem

Kurs trwa ok. 2 tygodni. Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, w godzinach rannych, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia praktyczne realizowane są na poligonie budowlanym w siedzibie WZDZ w Szczecinie. Słuchacz we własnym zakresie zapewnia odzież ochroną do praktyki, tj. obuwie, kombinezon.

Kurs zakończony jest egzaminem przed Komisją Krajowego Centrum Akredytacji (KCA). Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu.

Nejbliższe planowane edycje kursu:
Nazwa edycjiPlanowany termin rozpoczęciaSzczegóły
Dekorator technik ozdobnych (22/04/2023) 22.04.2023 Zapisz się