Karta kursu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Cena:
1000,00
Data rozpoczęcia:
09-06-2023
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Teoretyczne i praktyczne nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Wymagania stawiane kandydatom:

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

 1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  1. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub
  2. świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  1. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub
  2. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  3. świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 3. dyplom ukończenia studiów:
  1. na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Ponadto w pracy instruktora pnz przydatne będą takie cechy psychofizyczne jak:

 • zainteresowania dydaktyczne i społeczne,
 • zdolności organizacyjne,
 • odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, spostrzegawczość,
 • dobra pamięć wzrokowa i faktograficzna,
 • umiejętność samodzielnego myślenia i działania,
 • umiejętność pracy z młodzieżą.
Program kursu:

Kurs obejmuje 48 godziny, w tym:

 • 40 godziny zajęć teoretycznych
 • 8 godzin zajęć praktycznych – umiejętności dydaktyczne

Kurs trwa ok. 1 miesiąca. Zajęcia realizowane są w piątki w godz. 16:00-20:00 oraz soboty lub/i niedziele w godz. 8:00-14:35.

Informacje dodatkowe:

Program szkolenia zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.

Kurs kończy się egzaminem. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Zapisz się

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Formularz obsługiwany jest przez platformę internetową ActiveNow (https://app.activenow.pl/).

Dokonując zgłoszenia należy jednocześnie dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 100,00 zł brutto.

Po wypełnieniu pól formularza i wciśnięciu przycisku "Zapisz i zapłać" będą Państwo mieli możliwość dokonania wpłaty zaliczki korzystając z płatności online tpay Krajowy Integrator Płatności S.A.

Brak wpłaty zaliczki przy dokonywaniu zgłoszenia oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.