Karta kursu

Operator wózków naładowych
Cena katalogowa:
450,00
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Przygotowanie do uzyskania uprawnień w zakresie obsługi wózków naładowych.

Wymagania stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat,
 • ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjalnej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu/uczestnictwa w kursie wystawione przez lekarza medycyny pracy.
Program kursu:

Kurs realizowany według programu szkoleniowego zatwierdzonego przez UDT w Warszawie.

Kurs obejmuje 16 godzin, w tym:

 • 12 godzin zajęć teoretycznych,
 • 4 godziny zajęć praktycznych / na 1 osobę.

Kurs trwa 4 dni. Zajęcia realizowane w dni powszednie od 16:00.

Informacje dodatkowe:

Praktyczna nauka jazdy realizowana jest na wózku naładownym w grupach max. 3 osobowych. Czas szkolenia praktycznego dla grupy 3 osobowej jest liczony jednocześnie dla wszystkich 3 uczestników, pod warunkiem, że osoby aktualnie nie jeżdżące wózkiem obserwują wykonywane manewry, odnotowując błędy popełniane przez osobę, która aktualnie wykonuje ćwiczenia.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym przed komisją powołaną przez organizatora.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o uk. kursu, zgodnie z Rozp. MEN (jest to dokument uprawniający do obsługi wózków naładownych).

232
Nejbliższe planowane edycje kursu:
Nazwa edycjiPlanowany termin rozpoczęciaSzczegóły

Jestem zainteresowany/a. Proszę o kontakt.