Karta kursu

Pracownik ds. zamówień publicznych
Cena katalogowa:
1050,00
Co nas wyróżnia:
  • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
  • wysoka zdawalność egzaminów,
  • 75 lat doświadczenia,
  • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
  • rzetelna realizacja programu kursu,
  • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • ubezpieczenie NNW,
  • możliwość płatności za kurs w ratach*,
  • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Przygotowanie do wykonywania zadań pracownika ds. zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Uczestnicy kursu poznają prawa i obowiązki uczestników postępowania. Nabędą też umiejętności niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do wykonywania prostych czynności w postępowaniu protestacyjno-odwoławczym.

Wymagania stawiane kandydatom:

Kurs skierowany jest do osób, które nie znają problematyki związanej z zamówieniami publicznymi, a są zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku pracownika ds. zamówień publicznych ‒ po stronie wykonawcy lub zamawiającego.

Uczestnikami mogą być pracownicy działów organizacyjnych firmy, którzy chcą lub powinni z racji wykonywanych zadań zawodowych poszerzyć zakres swoich umiejętności o taką specjalizację.

Program kursu:

Kurs obejmuje 36 godzin zajęć.

Czas trwania: 3-4 tygodnie. Zajęcia realizowane są w dni powszednie 2 x tygodniu od godz. 16:00.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie kończy się przygotowaniem przez uczestnika w trakcie zajęć warsztatowych kompletu dokumentów wymaganych przy postępowaniu o zamówienie publiczne.

Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o uk. kursu, zgodnie z Rozp. MEN.

Nejbliższe planowane edycje kursu:
Nazwa edycjiPlanowany termin rozpoczęciaSzczegóły

Jestem zainteresowany/a. Proszę o kontakt.