Karta kursu

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Cena:
950,00
Data rozpoczęcia:
15-11-2021
Co nas wyróżnia:
 • gwarantowane zdobycie praktycznej wiedzy,
 • wysoka zdawalność egzaminów,
 • 75 lat doświadczenia,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna,
 • rzetelna realizacja programu kursu,
 • materiały do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość płatności za kurs w ratach*,
 • współpraca z TUV, IS, PRS, UDT, TDT, Izbami Rzemieślniczymi.
*zgodnie z regulaminem szkoleń
Cel kursu:

Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawne II WJO).

Wymagania stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat,
 • ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjalnej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu/uczestnictwa w kursie wystawione przez lekarza medycyny pracy.
Program kursu:

Kurs realizowany według programu szkoleniowego zatwierdzonego przez UDT w Warszawie.

Kurs obejmuje 49 godzin, w tym:

 • 34 godziny zajęć teoretycznych,
 • 15 godzin zajęć praktycznych / na 1 osobę.

Kurs trwa ok. 1 miesiąca, 2-3 x w tyg., w godzinach 16:00-20:00

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość zrealizowania zajęć teoretycznych w formie online (zdalnie) za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Warunki techniczne dla osób uczestniczących w zajęciach teoretycznych zdalnie (online): urządzenie multimedialne (komputer, smartfon lub tablet) wyposażone w kamerkę internetową, mikrofon i głośniki (zalecana możliwość podłączenia słuchawek) połączone z Internetem stabilnym łączem.

Praktyczna nauka jazdy realizowana jest na wózkach jezdniowych podnośnikowych w grupach max. 3 osobowych.

Czas szkolenia praktycznego dla grupy 3 osobowej jest liczony jednocześnie dla wszystkich 3 uczestników, pod warunkiem, że osoby aktualnie nie jeżdżące wózkiem obserwują wykonywane manewry, odnotowując błędy popełniane przez osobę, która aktualnie wykonuje ćwiczenia. Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.Zapisz się

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu.